« qeriyə
HAQQIMIZDA

Qloballşmış dünyada heç bir biznes öz yolunda hər hansı sərhədlərlə və ya inzibati maneələrlə üzləşə bilməz. Azərbaycanda əsası qoyulan "Gimex Company” Xəzəryanı ölkələr üçün və həmin ölkələrdən ticarət sahəsində tələbat və təminatına diqqətini cəmləmişdir. Qafqaz idxal baxımından və ya ya da ixracın əsası kimi inkişaf etməkdə olan cəlbedici bir bazardır.  

Gimex şirkətinin təcrübəsi Qərbi Avropa, Baltik regionu, Orta Şərq, Asiya və Afrika ölkələrindən tanınmış satıcı-şirkətlərin dəstəyi ilə müştərilərin müxtəlif tələblərini yerinə yetirməyə imkan verir.

Biz müştərilərin ehtiyaclarını təmin etməklə yanaşı bölgədən məhsul da ixrac edirik. Ticarətin aşağıdakı sahələrinin gələcəyinə olacağına inanırıq:


Qida və içki və istifadəyə yararlı qida(yarıfabrikat) məhsulları
Macaronlar, makaron və un məhsulları
Süd məhsulları, yağ və pendir
Kənd təsərrüfatı məhsulları
Gübrələr, istehlak malları və digər məhsulları dəstəkləyən kənd təsərrüfatı sənayesi
Kimyəvi məhsullar və katalizatorlar

Biz hesab edirik ki, hər bir müştəri və onun tələbləri unikaldır və fabrikdən son məntəqəyə kimi birbaşa xidməti daha tam təmin etmək məqsədi ilə, dünyanın ən böyük logistika şirkətləri ilə əlaqəda olan Gimex şirkəti çevik göndərmə və çatdırılma həllərini təklif edir.